KONTAKT

Vägen till mer harmoni och lugn i ditt liv

Boka som en workshop/föreläsning eller som ett program – enskilt eller i grupp.

Föreläsning

 • Vart stress kommer ifrån.
 • Hur vi människor fungerar mentalt.
 • Hur man kan minimera känslan av stress, press, ångest och oro.
 • Att vi har en medfödd förmåga att känna sinnesfrid och lugn i kroppen även om omständigheterna inte är optimala.

När stress, ångest och oro minskar, finns mer utrymme för läkning, återhämtning och harmoni.

Program

I små grupper eller individuellt

Det finns inget ”one-size-fits-all” när det kommer till hälsa och välmående. Vi är alla unika och behöver hitta vår egen väg. Informationsflödet är dock enormt och för att hitta sin egen väg behöver vi lära oss att lyssna inåt.

I det här programmet får du en djupare förståelse för hur vårt psyke fungerar och hur våra upplevelser av livet skapas, via tre enkla principer. Desto djupare förståelse vi människor har för dessa principer, ju bättre tenderar vi att må samtidigt som vi känner mer motivation, kreativitet, lugn och harmoni i vardagen. Det blir också lättare för oss att hitta vår egen visdom och lyssna inåt till den, vi upplever på så vis en mer mjukhet, trygghet och lugn i livet. På så vis blir det inte heller en kamp med viljan eller disciplinen, vilket ändå inte brukar fungera i längden. Istället blir det med mer lätthet som man kan göra de förändringar man behöver. Vare sig det handlar om att stressa mindre, gå ner i vikt, bli en bättre ledare, byta jobb, börja träna, vara mer närvarande, äta bättre eller något annat. Du kan med mer lätthet följa din väg i livet och känna dig trygg med de val du gör.

Exempel på vad programmet kan ge:

 • Ökat välmående
 • Mer lugn och harmoni i vardagen
 • En förståelse för hur vi fungerar mentalt
 • Minkad stress och oro
 • Förbättrade relationer
 • Bättre kommunikation
 • Ökad närvaro
 • Ökad kreativitet

Upplägget av programmet anpassas efter det specifika behovet och önskemålet i gruppen.

Skicka ett mail med namn och nummer om du vill bli uppringd eller för att boka ett kostnadsfritt möte där vi ser över vad ni behöver.

Följ Angelica och Hela Du