Svensk klassisk massage är en bra behandling vid generell ångest.

Generaliserat ångestsyndrom är ett vanligt förekommande ångesttillstånd. Nu har svensk klassisk massage testats i en randomiserad, enkelblind klinisk studie som pågick mellan mars 2012 och maj 2013. Antalet personer som deltog var 47 och de hade inte testat någon annan behandling innan.

Hur gick studien till?
Individer med en ångestdiagnos blev slumpmässigt tilldelade antingen lätt svensk klassisk massage eller lätt beröring två gånger i veckan under sex veckor. Den huvudsakliga mätmetoden av resultatet var förändring i skattningen av ångest enligt ”Hamilton anxiety rating scale” (HARS) efter 6 veckor.

Behandlingarna varade i 45 minuter, samtalsnivån under/kring behandling hölls till ett absolut minimum.

Några vanliga symtom vid ångestsymtom är sömnsvårigheter, trötthet, muskelspänning, muskelvärk, huvudvärk, samt buksmärtor eller bukproblem.

Resultaten
Studien visade en statistiskt säkerställd skillnad mellan de två metoderna, med en reducering av uppskattad ångest efter behandling med svensk klassisk massage jämfört med beröringen.

Studien visar på att massage som huvudsaklig behandlingsmetod är en effektiv metod för behandling av ångestsymtom. Massagebehandlingen två gånger i veckan är kliniskt effektivt vad gäller reducering av ångest- och depressionssymptomen jämfört vad som kan återfinnas hos obehandlade individer med samma diagnos.

ångest och massage - GAD kan behandlas med svensk klassisk massageterapi ångest och massage Svensk klassisk massage är en bra behandling vid generell ångest. ngest och massage
ngest-och-massage-1024x674jpg
Fördelarna kontra en medicinsk behandling
Det finns idag effektiva metoder mot ångestsymtom, men också problem såsom stigmatiseringen i en psykisk diagnos/behandlingsserie, ambivalens mot ångestmedicin, kostnader för samhället med medicinering samt dess bieffekter.

Vad vet vi om användning av massage vid ångest?
En lindring av stress och ångest är dom vanligaste orsakerna för patienter som uppsöker komplementär- och alternativa behandlingar, med massage som den vanligaste metoden som nyttjas. En lindring av ångestsyndrom har rapporterats som en sekundär effekt av massage i ett flertal studier gjorda på massage. Endast en tidigare fallstudie samt en klinisk studie med massage som primär behandlingsmetod för ångestsymtom återfinns och i dessa var massagebehandlingen kombinerad med konventionell terapi. Studier visar på att massage reglerar perifera stresshormoner och immunparametrar, bägge av dessa förekommer i klart högre nivåer hos patienter med ångest.


J Clin Psychiatry. 2016 Jul;77(7):e883-91. doi: 10.4088/JCP.15m10151.
Acute Swedish Massage Monotherapy Successfully Remediates Symptoms of Generalized Anxiety Disorder: A Proof-of-Concept, Randomized Controlled Study.