KONTAKT

Relationscoaching

Relationscoachingen kan ske på plats eller online

PAR

Vill du hitta tillbaka till kärleken och glädjen med din partner?  

Genom att erhålla en djupare förståelse för hur vi människor fungerar mentalt kan vi med mer enkekhet hålla fokus på det som är viktigt i en relation.

I dessa samtal erhåller du denna förståelse som kommer att hjälpa dig/er att förstå alla människor, vilket även gäller dig själv. I vardagens ekorrhjul kan kärleken och medkänslan i bland bli skymd. Genom at hitta tillbaka till er gemensamma grund och öka er förståelse för varandra, kan relationen åter igen få blomstra.

Läs mer om relationscoaching för par och vad tidigare par sagt här 

KOLLEGOR, VÄNNER, FÖRÄLDRA-BARN

Vill du förbättra kommunikationen och hitta en enklare och tryggare grund att stå på?

Relationscoaching kan du även göra med , förälder, vänner eller kollegor.

Relation är det som vi har till andra människor, det är ofta här vi kan uppleva att svårigheter i livet är som störst, men så behöver det inte vara. Genom en ökad förståelse för hur vi verkligen fungerar mentalt förstår vi oss själva och andra människor mycket bättre. Detta lägger en grund för förbättrad kommunikation och förståelse människor emellan. Respekten för olikheter ökar och sammarbetet förbättras.

Vem kan ha nytta av relationscoaching

  • De som vill utvecklas tilsammans och/eller hitta tillbaka till en kärleksfull grund.
  • De som vill förbättra kommunikationen
  • De som vill öka medkänslan och förståelsen för varandra
  • De som vill minska stress och oro i relationen

Ta kontakt för att boka ett första kostnadsfritt möte.