KONTAKT

Medlem

Retreat på Frötuna gård 1-3 mars 2024

Retreat på Frötuna gård 1-3 mars 2024

Under denna helg ges utrymme till att landa djupare i närvaro, undersöka vår sanna natur och få en djupare förståelse för hur våra mänskliga upplevelser i livet skapas.

Är det något som skaver?

Är det något som skaver?

Har du känt att livet är svårt och det känns som att något verkligen skaver?Kan du känna hur de stretar, trycker och drar?

Kärleken är i varandet

Kärleken är i varandet

Mina tankar om dig är vackra, men tankarna är inte du. Min känsla för dig är varm och skön, men min känsla kan aldrig möta dig.

Följ Angelica och Hela Du