KONTAKT

Aktuellt

Under Aktuellt hittar du den mesta aktuella informationen från oss. Allt från tips, råd, workshops, program och annan info.

Hela Du Här och Nu – Videokurs

Hela Du Här och Nu – Videokurs

Genom att få en högre förståelse för vad det faktiskt innebär att vara närvarande här och nu, kan vi hitta tillbaka till det lugn, och den glädje som redan finns inom oss alla.

RelationsCoaching

RelationsCoaching

Hitta tillbaka till en förstående och kärleksfull grund. Vi går till orsaken bakom problemen och löser upp dem där.

Följ oss gärna