KONTAKT

Aktuellt

Under Aktuellt hittar du den mesta aktuella informationen från oss. Allt från tips, råd, workshops, program och annan info.

Retreat på Frötuna gård 1-3 mars 2024

Retreat på Frötuna gård 1-3 mars 2024

Under denna helg ges utrymme till att landa djupare i närvaro, undersöka vår sanna natur och få en djupare förståelse för hur våra mänskliga upplevelser i livet skapas.

RelationsCoaching

RelationsCoaching

Hitta tillbaka till en förstående och kärleksfull grund. Vi går till orsaken bakom problemen och löser upp dem där.

Följ Angelica och Hela Du