KONTAKT
Tankar är ett ostabilt underlag

Tankar är ett ostabilt underlag

Tankar är ett ostabilt underlag Tankar är ett ostabilt underlag Så vanligt det är att vi springer runt i vårt tänkande och letar efter stabilitet och trygghet. Men här kan vi aldrig finna den. När en tanke är tänkt är den borta. Även om vi hoppar till näst tanke,...
Lugn och lycka är ingen framtida händelse

Lugn och lycka är ingen framtida händelse

Lugn och lycka är ingen framtida händelse Lugn och lycka är ingen framtida händelse Det är så vanligt att vi tänker oss att lugn och lycka är något som ska nås och fås i framtiden. Vi söker, fixar och strävar för att känna det. Det har jag sannerligen gjort. Men tänk...
Livet är farligt men det är inget att vara rädd för

Livet är farligt men det är inget att vara rädd för

Livet är farligt men det är inget att vara rädd för Livet är farligt men det är inget att vara rädd för Rädsla har tidigare styrt mitt liv. Nu är jag dedikerad till att låta den kärlek och visdom som finns i vår sanna natur, i grunden av mig själv, få sköta om...